תרומתך חשובה לנו!

תנועת הפדרציה היא עמותה בהקמה שאיננה מקבלת מימון ממשלתי.

פעילותנו ויכולתנו להשפיע על המציאות האיזורית מותנות בנדיבות ליבם של תורמים ותורמות כמוך.

נודה על עזרתך שתאפשר לנו לקדם את רעיונות תנועת הפדרציה ולחשוף אותם לקהלים חדשים – בשטח, בחוגי בית, ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת.

 

סכום